Ungarelationer.se

Ungarelationer.se hemsida

Ungarelationer.se är en verksamhet som drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter, med syftet att motverka våld i ungas partnerrelationer. Jag byggde och designade hemsidan utifrån befintlig grafisk profil, och fick även den roliga uppgiften att skapa det quiz som finns på sajten.

Redan första veckan hade sajten ungarelationer.se över 30 000 besök, och satsningen har uppmärksammats i både radio och TV. Så stolt över att ha fått vara en del av detta viktiga arbete!

HemsidaLouise Stigell