MindTrip - Spelifierad mental träning

MindTrip är en spelifierad mental tränings-app för ungdomar.

Jag har varit involverad i projektet MindTrip från start: Från design och utformning av produkten, till den grafiska profilen och slutligen hemsidan med dess design och texter. 

“Att jobba med Louise har varit ett nöje! Hon satte sig snabbt in I projektet och förstod exakt vad jag ville ha för känsla I design och texter på hemsidan. Hon överträffade alla mina förväntningar!”
— Karin Björk, MindTrip